Starta filmen så får du veta mer om Meductus Education

 

En bra utbildning kräver kunskap
En bra utbildning för oss innehåller flera viktiga saker. Vi vill att en bra utbildning ska överföra ny kunskap till mottagaren, på ett sådant sätt så att de använder sig av den nya kunskapen. Det vill säga leder till förändring.


Interaktivitet
Att bara förmedla fakta till någon är inte bra utbildning. En bra utbildning kräver även aktivt deltagande. Vi arbetar därför mycket med metod och format som skapar interaktion, så att kursdeltagare intuitivt förstår hur den nya kunskapen kan användas i klinisk praxis.
Shutterstock Saknade Biten Liten
Målsättning
Alla projekt, även utbildningar, bör ha en tydlig kvantitativ och kvalitativ målsättning. Varför gör vi denna utbildningssatsning och vad vill vi uppnå?

Innehåll och format
Målsättningarna ligger till grund för hur utbildningarna utformas och genomförs. Ska det vara stora nationella möten med patientfall med mentometerknappar, eller lokala klinikmöten? Faktainnehållet i utbildningen bör tillgodose både företagets behov och det behov som deltagarna har. Allt för att utbildningen skall attrahera kursdeltagare.
Därför använder vi oss av en arbetsprocess där utbildningen sätts samman med hjälp av sakkunniga experter.
Online _computer _classroom _300_wht