Med lång erfarenhet och strukturerad process

Med vår långa erfarenhet från läkemedelsbranschen och med vår strukturerade arbetsprocess kan vi hjälpa ditt företag att skapa och överföra ny kunskap om läkemedel, behandlingar och sjukdomar.

På dagens läkemedelsmarknad är en produkt med bra data på effekt och säkerhet en hygienfaktor. Men det räcker ofta inte hela vägen att kommunicera vetenskapliga data från kliniska prövningar för att en terapi ska få ett utbrett användande på rätt sätt och tillräckligt snabbt. Idag ställs allt högre krav på läkemedelsföretagen att både fortsätta skapa kunskap om sina produkter i klinisk användning och konvertera data till kunskap.

Vi har lärt oss att involvering och förankring är två avgörande faktorer för att nå fram och skapa acceptans för ny kunskap och som kan leda till förändrade beslut. Därför betonar vi vikten av en genomtänkt process vid genomförande av observationsstudier och utveckling av utbildningsprogram. Det ökar ditt företags möjligheter att få gehör från mottagarna.

Shutterstock Tva Huvuden O Trad Liten Jpeg

Involvering och förankring
I vårt arbetssätt betonar vi arbetsprocessen där involvering och förankring är ledorden. Vi tror oss nämligen veta att processen har en lika stor påverkan som resultatet för att skapa förändring.

Det kan låta som en självklarhet att förankra studieprojekt och utbildningsprojekt ordentligt externt innan det konstrueras och genomförs.  Jobbar ni med extern avstämning på ett gediget sätt idag är det mycket bra.

Vår erfarenhet är dock att många företag inte ägnar tillräckligt mycket energi till detta.

För att hjälpa företag med involvering och förankring har Meductus utvecklat en arbetsprocess:
MIDAS – Meductus Initiating Decision Activity Step

Syftet med MIDAS är att säkerställa att du undersöker rätt sak och att det görs med ett trovärdig och pålitlig  metod så att resultatet kan komma att utgöra ett beslutsunderlag.

Med MIDAS assisterar Meductus ditt företag i beslutsprocessen.

Steg 1- Involvering av intern kompetens för att skapa samsyn kring behov och utkast till projekt

Steg 2- Meductus stämmer av förslag och inventerar sjukvårdens behov med oberoende externa experter rekryterade specifikt för projektet.

Steg 3- Meductus rapport som tjänar som internt beslutsunderlag för prioritering och utformning av projektet. Processen anpassas efter företagets behov som kan skifta exempelvis på grund av hur långt man kommit med egna förslag på aktiviteter och projekt.

MIDAS Process Ny Vertikal